Snabbsök
Ärendesökning

I kommunens webbdiarium visas uppgifter om handlingar från de av kommunens nämnder som valt att här publicera sina diarier.
Här återfinner du ärenden med första publiceringsdatum 2019-09-09. Du kan se vilka handlingar som hör till ett ärende men du kan inte läsa själva dokumenten.

Finns inte den nämnd du söker efter, har du frågor kring äldre ärenden eller vill du läsa en handling, kontakta kundtjänst.

Kontakta Kundtjänst i Gävle
Du kan antingen besöka Kundtjänst i stadshuset eller skriva till gavle.kommun@gavle.se