Webbdiarium - Gävle kommun Skip Navigation Links
Ärendeinformation
Diarienummer14KS224
ÄrenderubrikAvtal mellan Brynäs IF och Gävle kommun – En bra start
Ärendemening Avtal mellan Brynäs IF och Gävle kommun – En bra start
Ärendetyp005 Samverkan med annan myndighet, organisation
Reg.datum2014-06-03
HandläggareHelén Åleskog
Initierare Kommunledningskontoret
StatusAvslutad

Händelser
DiarienummerRubrikReg.datumInitierare
14KS224-1 Avtal avseende samarbete och huvudpartnerskap - Brynäs IF och Gävle kommun - En bra start 2014-06-03 Kommunledningskontoret
14KS224-2 Tjänsteskrivelse - En bra start - samarbetsavtal mellan Gävle kommun och Brynäs IF 2014-06-05 Kommunledningskontoret
14KS224-3 Reservation återremiss från Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokratena 2014-06-10 Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokratena
14KS224-4 En bra start - komplettering efter kommunstyrelsens beslut 2014-06-16 Kommunledningskontoret
14KS224-5 Skrivelse angående delar av det avtal mellan Brynäs IF och Gävle kommun som avser projektstöd och resursstöd 2014-06-24 Ann-Gerd Bergdahl, Bo Eriksson, Eva von Schéele-Frid, Leif Lindstrand
14KS224-6 Delegationsbeslut - Avtal om namnrättigheten till Brynäs A-hall 2014-07-03 Kommunledningskontoret
14KS224-7 En bra start - kompl efter återremiss 2014-08-27 2014-08-27 Kommunledningskontoret
14KS224-8 Komplettering Gävle kommun från Brynäs IF 2014-08-27 Brynäs IF
14KS224-9 Presentation - För allas barns rättigheter - Brynäs Unicef 2014-09-03 Brynäs IF
14KS224-10 Avtal Gävle kommun och Brynäs IF - Unicef - En bra start 2014-12-09 Gävle kommun och Brynäs IF
14KS224-11 PM avseende avtalet mellan Gävle kommun och Brynäs IF "En bra start" från Advokatfirman Åberg & CO 2015-11-04 Advokatfirman Åberg & CO
14KS224-12 Tjänsteskrivelse – Tilläggsavtal En Bra Start 2016-05-31 Kommunledningskontoret
14KS224-13 Verksamhetsplan 2016 - En Bra Start 2016-05-31 Kommunledningskontoret
14KS224-14 Kommunikationsaktiviteter 2016 - En Bra Start 2016-05-31 Kommunledningskontoret
14KS224-15 Handlingsplan 2016 - En Bra Start 2016-05-31 Kommunledningskontoret
14KS224-16 Samverkansmodell för En bra start, v 1.2 2016-05-31 Kommunledningskontoret
14KS224-17 Tertialrapport 1 2016 - En Bra Start 2016-05-31 Kommunledningskontoret
14KS224-18 Koncept Barnkonventionens dag - En Bra Start 2016-05-31 Kommunledningskontoret
14KS224-19 Principer En bra start, ver. 1.8 2016-05-31 Kommunledningskontoret
14KS224-20 Koncept Skolbesök - En Bra Start 2016-05-31 Kommunledningskontoret
14KS224-21 Förslag - Tillägg till avtal avseenden samarbete och huvudpartnerskap Gävle kommun – Brynäs – En Bra start 2016-06-01 Kommunledningskontoret


FormPipe Software AB