Gävle kommuns diarier

Här kan du bland annat söka fram:

  • Vilka handlingar som finns i kommunens olika diarier.
  • Information om inkomna och utgående handlingar i ärenden.
Diarium
Diarienummer
Ärenderubrik
Avsändare/mottagare
Ärendets registreringsdatum fr.o.m. - t.o.m :
Webbdiariet

I kommunens webbdiarium visas uppgifter om handlingar från de av kommunens nämnder som valt att här publicera sina diarier.
Här återfinner du ärenden med första publiceringsdatum 2019-09-09.
Du kan se vilka handlingar som hör till ett ärende men du kan inte läsa själva dokumenten.

Finns inte den nämnd du söker efter, har du frågor kring äldre ärenden eller vill du läsa en handling?
Kontakta Kundtjänst i Gävle.
Du kan antingen besöka Kundtjänst i stadshuset eller skriva till gavle.kommun@gavle.se.